Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call
Hem » Musiken » Svensk popkultur

Svensk popkultur

Popkultur är en sorts kultur som riktar sig till allmänheten. Den är lätt att hitta på sociala medier och är inte särskilt komplicerad. Den följer ofta modet och allt som är trendigt.

Jämfört med finkultur finns den i mycket större utsträckning. Finkultur handlar om uttryck som är kulturella och riktar sig till den målgruppen av människor som anses lite mer “bildade” medans populärkulturen är mer poppis och det är många fler konsumenter den når ut till bland “vanligt folk”. Populärkultur tilltalar många människor. Många gånger tar sig popkulturen konstnärliga uttryck som är utbredda bland folk. Popkultur handlar mycket om estetiskt värde och politik bland annat. Ursprungligen härstammar den från 1700-talet då litteratur och kultur började sprida ut sig. Den spreds ännu mer på 1900-talet och det var när folk började lyssna på radio och titta på film. Det var lite mindre “fint” på den tiden. Popkulturen förändras ständigt samtidigt med samhällets förändringar. Opera anses till exempel inte som popkultur idag, utan som finkultur. Under 1800-talet var man av en annan uppfattning och då hörde opera till popkulturen. Detta varierar hela tiden genom historiens gång.

Popkultur idag

Popkultur idag

Det som anses vara popkultur idag är helt enkelt det som är väldigt populärt bland folk och som en stor del människor uppskattar. Till popkultur hör så många genrer som till exempel: Rock, pop, dokusåpor och såpoperor. Det är svårt att räkna upp alla för det är väldigt många saker som anses höra till popkulturen just idag. Då är det lite lättare att berätta vad som inte hör till popkulturen istället. Den är väldigt populär bland så många människor och den riktar sig till en mycket bred publik. Den får helt enkelt mycket uppmärksamhet. Den både hörs och syns på sociala medier. Det var exempelvis coolt förra året att vara feminist och det är en form av popkultur. Där är det lätt att “nå ut till den breda massan” med sitt budskap för feminister och andra inom området.

Kvinnors rättigheter

Emma Watson sjöng om kvinnors rättigheter i FN och nådde ut till väldigt många miljoner människor. Bob Dylan är en ikon inom popkulturen som många känner till. Popkulturen är utmanande och en del människor anser den som “skräpkultur”, men den kommer alltid att finnas vare sig man vill eller inte på gott och ont. Disco och musikfestivaler hör också hit. På 90-talet ansågs det i Storbritannien att man verkligen skulle ta popkulturen på största allvar. Den har fått många namn, ungefär som “kärt barn har många namn” och kallats för hipphet, äkthet och coolhet bland annat. En annan känd person som hör till popkulturen är Little Richard som ju var mycket populär. Förr i tiden tog den “finare” klassen avstånd från den, men nu är det tvärtom att den är lika populär hos alla samhällsklasser. I Helsingfors delas ett pris ut varje år som handlar om populärkultur, nämligen om musik, film, ungdomslitteratur och miljö. Ett ställe där den florerat ända från begynnelsen är i Hollywood. Det finns en alldeles speciell makt bland filmproduktionen som “äger” på ett amerikanskt sätt.